"Haflingerweekend"

Al vele jaren genieten wij samen van onze prachtige Haflingerweekenden, ooit begonnen in Hoenderloo en uitgegroeid tot een groot evenement op het terrein van de KNHS in Ermelo. De Haflingerweekendcommissie heeft in de loop der jaren steeds meer nieuwe gezichten leren kennen.
Het is een hechte groep mensen die met veel enthousisame dit weekend heeft voorbereid en uitgevoerd.Echter, al een aantal jaren merken wij dat de belangstelling voor het evenement aan het afnemen is.Als commissie moesten wij steeds meer moeite doen om de organisatie rond te krijgen.
Verschillende redenenliggen hieraan ten grondslag.Als eerste denken wij de financiële crissis ervoor  gezorgd heeft dat mensen op hun uitgave moesten letten en daarom minder vaak een heel weekend konden komen. Ten tweede worden er steeds meer landelijke activiteiten georganiseerd, waardoor mensen ook keuzes moesten maken. Tot slot was het moeilijk om enthousiaste mensen te vinden die mee wilde helpen met de organisatie van het Haflingerweekend en hier ook genoeg tijd voor vrij konden maken. Wij hebben twee keer het evenement moeten cancelen. Daarna hebben we met een klein groepje toch weer geprobeerd om het evenement van de grond te krijgen. Dat is afgelopen jaar gelukt, maar helaas eindigde de balans toch weer in het rood. Niet alleen financieel, maar ook wat betreft de tijd die het van ons vroeg. Soms moet men op tijd stoppen. Dat besluit hebben wij dan ook samen met het hoofdbestuur genomen. 2017 was het laatste jaar dat wij het Haflingerweekend hebben georganiseerd. Dat doet ons pijn in het hart, maar het is nu tijd voor nieuwe initiatieven met nieuwe mensen en frisse iedeeën. Wij willen ieder danken  die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het laten slagen van de mooie haflingerweekenden. Dat we elkaar nog maar vaak tegen mogen komen op andere evenementen.

Een sportieve groet,
Laura wierda, namens de hele Haflingerweekend-commissie.

Onze website zal vanaf 12 december 2018 niet meer opvraagbaar zijn. 

berries.